Съюз на българските журналисти

Съюз на българските журналисти

адрес: София 1000
ул.“Граф Игнатиев“№4
тел: 02/872773