Съюз на Българските Архитекти

Адрес: ул. “Кракра” 11
1507 София
Teл.: (359.2) 973.83.21
Факс: (359.2) 943.83.49
E-mail: gb.tengbnull@bas