Списък на специалисти, които могат да се назначават в изпитните комисии за провеждане на изпити за представители по Индустриална собственост утвърден със заповед № 696 / 29.10.2012 г.

 1. Зорка Милева – Патентно ведомство
 2. Цанка Петкова – Патентно ведомство
 3. Бойка Спасова – Патентно ведомство
 4. Венета Шамандура – Патентно ведомство
 5. Венета Василева – Патентно ведомство
 6. Мариана Цвяткова – Патентно ведомство
 7. Магдалена Радулова – Патентно ведомство
 8. Златина Бучукова – Патентно ведомство
 9. Мая Филипова – Патентно ведомство
 10. Методи Шамов – Патентно ведомство
 11. Вася Германова – представител по Индустриална собственост
 12. Маргарита Недялкова – представител по Индустриална собственост
 13. Татяна Лекова – представител по Индустриална собственост
 14. Румяна Брестничка – Университет за национално и световно стопанство
 15. Веселина Манева – Нов Български университет
 16. Стефан Стефанов – Технически университет – София
 17. Павко Иларионов – Технически университет – София