Регистрирането на „българско кисело мляко” като наименование за произход осигурява по-високо качеството на продуктите и по- големи приходи на фирмите, притежатели на регистрациите

През тази и миналата година фирмите производители на кисело мляко регистрират наименование за произход „българско кисело мляко” „Данон Сердика” (под 6-03 от 17.11.2010г.) , „Бор чвор” (под № 6-04 от 04.01.2011г) и „Обединена млечна компания” (под № 6-05 от. 04.01.2011г). С подобни регистрации фирмите си осигуряват безсрочна закрила върху това наименование. Получават безспорно конкурентно предимство, чрез гаранция за качество пред потребителите. Това е така, защото българското кисело мляко е продукт, с репутация, базирана на дългогодишна производствена традиция и опит, уникални условия за развитие на определени бактерии, които се използват за получаването му, така че тези характеристики се дължат именно географска среда. Не на последно място, чрез регистрирането на наименования за произход се изгражда международна репутация на България и българското кисело мляко.

 Автор

Даниела Сапунджиева