Промяна на Директивата за тютюневи продукти

Становище на Министерството на здравеопазването на Република България относно предложената промяна на Директивата за тютюневи продукти.