Производства – забрана за нелоялна конкуренция

Производства - забрана за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува следните производства с предмет забрана за нелоялна конкуренция:

Открито производство срещу  „Такси 1 експрес-С91280″ЕООД

Производство № КЗК/465/2015

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на Искане-„Такси-С-експрес“АД, за установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Такси 1 експрес-С91280″ЕООД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция – имитация на марка.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство за имитация

Производство № КЗК/508/2015

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Лъкилокс“ООД, за установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Алегро 7″ООД, „Алегро ТД 7″ООД и Зои Бориславова Борисова, с предмет забрана за нелоялна конкуренция – имитация.

Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство по искане на  „За едно евро“ООД срещу „ОТ Сититранс“ЕООД

Производство № КЗК/509/2015

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „За едно евро“ООД, за установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „ОТ Сититранс“ЕООД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Житосвят агро“ЕООД с/у „Булсервиз“ООД, Татяна Николова Димова и Иван Димов Димов- стоманобетонни колове за изграждане на защитни конструкции

Производство № КЗК/522/2015

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Житосвят агро“ЕООД. За установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Булсервиз“ООД, Татяна Николова Димова и Иван Димов Димов, с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията