Продуцентска къща “Мистер Медия”

1000 София
ул. “Ю. Венелин” 17Б
тел.: (+359 88) 821-53-36
факс: (+359 2) 822-47-82

e-mail: moc.aidemretsymnull@noitcudorp
http://www.mystermedia.com/