Предстояща концентрация между предприятия

Предстояща концентрация между Озеленяване ЕАД и Пазари Юг ЕАД кзкПредстояща концентрация между Озеленяване ЕАД и Пазари Юг ЕАД

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпило уведомление. С него Комисията се уведомява за намерението на „Озеленяване” ЕАД, София и „Пазари Юг” ЕАД, София да осъществят концентрация, посредством преобразуване на двете дружества чрез вливане на първото в „Пазари Юг” ЕАД.

Търговските дейности на въпросните предприятия в страната, на територията на гр. София, са на „Пазари Юг” ЕАД – стопанисване, поддържане и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения и др.;

на „Озеленяване” ЕАД – изграждане, стопанисване, реконструкция и поддържане на общоградските градини, паркове и лесопаркове, НП „Витоша“ и планините около София; производство и търговия на декоративно-храстова растителност; парково обзавеждане, атракционни съоръжения; технологично обновление, инвестиционна дейност и др.

Не се очаква операцията да окаже съществено въздействие върху пазара в областта на извършваната от двете дружества дейност.

Предстояща концентрация между Галатея 2002 ЕАД и Софийски имоти ЕАД

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление, по което е образувана преписка № КЗК 1060/2014г. С него Комисията се уведомява за намерението на „Галатея 2002” ЕАД, гр. София  и „Софийски имоти” ЕАД, София да осъществят концентрация посредством преобразуване на двете дружества чрез вливане на първото в „Софийски имоти” ЕАД.

Търговските дейности на двете предприятия са свързани с управление, стопанисване и разпореждане с недвижими имоти.
Очаква се операцията да окаже въздействие върху пазара на недвижими имоти в страната.

Предстои концентрация между магазини Баумакс България ЕООД и Хедус АД

baumaxВ Комисията за защита на конкуренцията, е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „Хедус“ АД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху Баумакс България ЕООД – известни на потребителите като магазини БАУМАКС .

Търговските дейности на въпросните предприятия са: – Дейностите на Баумакс България ЕООД се фокусират в търговия на строителни стоки на дребно чрез магазини от типа „Направи сам“ (DIY);

– Дейностите на дружествата в групата на „Хедус“ АД се фокусират върху търговия с подови настилки чрез специализирани магазини и магазини от типа „Направи сам“ (DIY).

Очаква се операцията да окаже въздействие върху следните съответни продуктово-географски пазари в страната: – Националния пазар за дистрибуция на дребно чрез магазини от типа „Направи сам“ (DIY).

Източник: Комисия за защита на конкуренцията