Председателят Веселинов крие кой му пише законопроектите, които в последствие са оказаха лоши и претърпяха пълна промяна

Отговор от Председателя на Патентното ведомство на запитване на тема:

„Кой пише законопроекти в Патентно ведомство и колко му плащат за това?“