Информация от Председателя Веселинов за изпита за кандидати за представители по Индустриална собственост

Официален отговор от председателя на Патентното ведомство относно изпит за кандидати за представители по Индустриална собственост.