Образувани производства за нарушения на Закона за защита на конкуренцията

Образувани производства за нарушения на Закона за защита на конкуренциятаВ периода от 1.07 до 15.07. 2015 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува следните производства за нарушения на  Закона за защита на конкуренцията:

Открито производство по искане на „Делта 81“ ЕООД

Производство № КЗК/418/2015

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Делта 81“ ЕООД.  За установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „ЮЕС Комерс“, с предмет забрана за нелоялна конкуренция – Глава 7 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство по искане на „Гресия 2“ ООД

Производство № КЗК/416/2015

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Гресия 2“ ООД.  За установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Амичи груп“ ООД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

Висшия Административен съд върна за преразглеждане молбата на ТПК „Хисар“

Производство № КЗК/412/2015

Висшия Административен съд върна на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за преразглеждане молбата на ТПК „Хисар“.  За установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Нова Трейд“ ЕООД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу „Софийска стокова борса“АД

Производство № КЗК/411/2015

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Ойл брокеридж“ЕООД.  За установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Софийска стокова борса“АД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция -освобождаване на ведомства с държавно участие от стокови такси.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията