Международна федерация на асоциациите на изобретатели

http://www.invention-ifia.ch/
e-mail: gro.srotnevni-aifinull@aifi