Подготовката на кандидатите за представители по индустриална собственост е самоподготовка

Едни кандидати плащат, за да слушат лекциите на други кандидати, които после си вземат изпита. От програмата личи недостига на „достойни“ лектори и борбата за допълнително възнаграждение на определени лица. Определени са лектори от Патентно ведомство които ще се я вяват на същия изпит. Правилно ли е това се питат участниците и действащите представители по индустриална собственост.

Патентно ведомство в надпревара за допълнителни възнаграждения.