Конкурс за есе, организиран от Комисията за защита на конкуренцията

Конкурс за есе, организиран от Комисията за защита на конкуренциятаКомисията за конкуренцията организира по случай своята двадесет годишнина национален конкурс за студентско есе. Темата може да бъде избрана измежду:

1. Конкуренцията – ключ към благосъстоянието на обществото;

2.Конкуренция и глобализация – предизвикателствата пред българската икономика;

3.Конкуренцията – право или задължение ;

В конкурса могат да вземат участие студенти от всички български висши учебни заведения, без значение от изучаваната специалност и формата на обучение.

Есето трябва да е написано на български език в обем до 1200 думи.

Крайният срок за изпращане е 15ти септември 2011 на адрес gb.cpcnull@yasse

Първата награда е 1500 лева и предложение за едномесечен стаж в Комисията, втората е 1000 лева, а третата е 500лева.

Участниците трябва да посочат името си, университета си, специалност, факултетен номер, адрес и телефон за контакт.

Пожелаваме Ви успех!