Комисия за Защита на Конкуренцията

 Телефон: (02) 988 40 70
Факс: (02) 980 73 15
e-mail: gb.cpcnull@nimdacpc
web-site:http://www.cpc.bg/public/index.php