КЗК предяви твърдения за картел срещу дистрибутори на тонери за копирни и печатащи устройства

КЗК предяви твърдения за картел срещу дистрибутори на тонери за копирни и печатащи устройстваКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдения за картел срещу дистрибутори на тонери за копирни и печатащи устройства. Комисията за защита на конкуренцията, с определение, предяви на Кооперация „Панда“, „Стендек“ ООД и „Панда-Пен“ ООД твърдения за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено споразумение, което по своята цел и/или резултат предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара по доставка на тонери за копирни и печатащи устройства, посредством съгласувано определяне на офертните цени в процедура за обществена поръчка.

Предмет на проучване в производството пред Комисията за защита на конкуренцията КЗК е поведението на тримата дистрибутори на офис техника и консумативи, работещи под марката Office 1 Superstore, в рамките на организирана от Министерство на финансите процедура за обществена поръчка за доставка на тонери за копирни и печатащи устройства. В приетото от нея определение Комисията твърди, че дистрибуторите са съгласували помежду си представените от тях в процедурата ценови оферти, което се е отразило върху тяхното класиране и е ограничило конкуренцията между участниците в процедурата.

Определението не подлежи на обжалване.

В срок от 30 дни Кооперация „Панда“, „Стендек“ ООД и „Панда-Пен“ ООД имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения, както и да поискат да бъдат изслушани в открито заседание по реда на чл.76 от ЗЗК. В същия срок те имат и право на достъп до материалите по преписката по реда на чл.55 от ЗЗК.

След обсъждане на възраженията и писмените доказателства Комисията за защита на конкуренцията КЗК ще се произнесе по съществото на спора.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията