Исторически документи

Исторически документи за професията на представителите по индустриална
собственост и още нещо ……