Искане за достъп до обществена информация – кой пише законопроекти в Патентно ведомство и колко му плащат за това

На 27.11.2012 година Господин Иван Иванов, координатор на Националния портал за интелектуална собственост www.ipbulgaria.bg внесе в деловодството на Патентното ведомство заявление за достъп до обществена информация. Той е  депозирал документа  с цел  да получи информация кой пише законопроекти в Патентно ведомство и колко му плащат за това.
http://ipbulgaria.bg/files/2013/01/20130116150333526.pdf