Заявки за търговска марка

Настоящето заявление за регистрация на марка е форма за контакт с експертите на IPConsulting.

Използваната от нас за връзка с нашите клиенти електронна форма на заявление за регистрация на марка не Ви предоставя изключителни права, както и не Ви запазва дата на приоритет за заявка за марка, то служи само за връзка на нашите клиенти с нас. След попълване на електронния формуляр на заявката за марка ще получите обратна връзка от нас и информация за следващите стъпки за запазване на Вашата индустриална собственост.