Заповед за назначаване на Камен Веселинов за председател на Патентно Ведомство