Eлектронни регистри на представителите по индустриална собственост и техните сдружения

електронни регистриПатентно ведомство на Република България на своята интернет страница съобщи, че от 23.01.2018г. въвежда електронни регистри на представителите по индустриална собственост и техните сдружения.

Предвижда се регистрите да са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството https://portal.bpo.bg и ще заместят до сега поддържания списък в PDF формат.

От 01.02.2018г. предстои въвеждане и на 6 нови електронни услуги, предназначени за представителите по индустриална собственост, но не се съобщава кои и как ще облекчат работата на заявителите.

Заедно с въвеждането на новите услуги, предстои въвеждане за всички услуги, изискващи електронен подпис, на изцяло обновена система за електронно подписване, отговаряща на изискванията на Регламент ЕС 910/2014.