Дирекция “Авторско право и сродни права” към Министерство на Културата и Туризма

Адрес: бул.“Ал. Стамболийски“ №17
Тел. 94 00 821
Web-site: http://www.culture.government.bg/str7.html