Дизайн и вътрешно оформление

АРТ ЦЕНТЪР, ЕООД
тел.: (032) 951941
факс: (032) 951998
e-mail: ten.mocorvenull@ertnectra
http://www.artcenter.itdnet.net
Адрес: Пловдив, 4003, ул. Петър Шилев №3

ДИЗАЙН ЦЕНТЪР – АССО, ООД
тел.: (02) 9811534
факс: (02) 9811935
e-mail: moc.gb-retnecngisednull@ossa
Адрес: София, 1421, бул. Арсеналски №31

КАТЕХ – Д-Р КАЛЕВ ТЕХНОЛОГИИ, ООД
тел.: (02) 8625433
факс: (02) 8625453
Адрес: София, 1407, бул. Черни връх №51

КОМЕТ И СИН, ЕООД
тел.: (02) 9731455
факс: (02) 798320
Адрес: София, 1528, бул. Искърско шосе №5, ЗМА

МАРТИ – КОМ, ООД
тел.: (02) 9878657
факс: (02) 9804869
e-mail: ten.retsanull@mocitram
Адрес: София, 1000, бул. Васил Левски №25, ет.3

МУЛТИМАКС, ООД
тел.: 088/8878805
факс: (032) 088/7921594
Адрес: Пловдив, 4004, ул. Никола Й. Вапцаров №18, вх. Б, ет.3, ап. 9

РА СТУДИО – РУМЯНА АТОВА, ЕТ
тел.: (02) 9582950
факс: (02) 8583824
GSM: 088/8315399
e-mail: gb.reenignenull@cet
Адрес: София, 1612, ул. Ворино №19