Г-жа Олга Сиракова – Генерален секретар на AIPPI

Олга СираковаНа провелия се през м. октомври конгрес в Сидни, г-жа Олга Сиракова беше избрана за Генерален секретар на AIPPI (The International Association for the Protection of Intellectual Property/Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).

Това е огромно постижение и признание за усилията и личността на нашия колега и приятел адв. Олга Сиракова – години на скромна работа в полза на утвърждаване на професионализма и интелектуалната собственост като теория  и практика, в България и чужбина. Когато българин получава признанието да е лидер в нашата професия, това е възможност и отговорност за всички нас.

Има нещо свързващо европейското председателство на България в ЕС и лидерската позиция на г-жа Сиракова – Националният портал за интелектуална собственост я поздравява и ѝ желае много успешни начинания и си пожелава този пример поне да бъде забелязан от Патентно ведомство на РБ – има много на какво да се научим!