Председателят Веселинов крие явен конфликт на интереси

Председателят Веселинов крие явен конфликт на интереси, който той е търпял месеци, опитва се да набеди IT служители.
След това никой не е наказан – т.е. няма виновни.
Това само доказва невъзможността му да ръководи ведомството.