Ведомството за европейски марки и дизайни отличено по време на Световните награди за борба с фалщифицирането

logo_observatorioЕвропейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост, която е част от OHIM е удостоена с Международната награда за обществена организация в рамките на престижните Световни награди за борба с фалшифицирането, спонсорирани от Reconnaissance International’s Authentication News™ и Световната група за борба с фалшифицирането (GACG).
Победителите в шестнайстите годишни награди са били обявени в Париж по време на Световния ден за борба с фалшифицирането в Musée de Contrefaçon, намиращ се в централата на Съюза на производителите.
Наградите са учредени като признание за специални постижения на физически лица, компании и организации. Сред отличените постижения на Ведомството за марки и дизайни на Общността са проучванията във връзка със значимостта на интелектуалната собственост и начина, по който се възприема интелектуалната собственост от широката общественост. Отбелязва се и създаването на База данни за регистрирани права на интелектуална собственост (Enforcement Database).

Източник: OHIM