БРАВО ООД с втора обезпечителна мярка върху пет марки

BRAVO_logoНа 10.06.2013г. в Държавния регистър на марките, по молба на частния съдебен изпълнител Веселка Любенова, е вписана втора обезпечителна мярка – забрана за използване и забрана за разпореждане с правата /да прехвърля и предоставя лицензия/ на притежателя „БРАВО” ООД по отношение на следните марки:

ЕЛЕНА, рег.№48609

НАШ’ТЕ, рег.№61307

СИТИ/SITI, рег.№61891

bravo, рег.№79711

Express HoReKa, рег.№81326

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013