Асоциация на Българските Изпълнители

Адрес: ул. “Христо Смирненски” 23
1126 София
Teл.: (359.2) 65.03.01