Колективно управление на права върху драматични произведения

 

Колективното управление на права върху драматични произведения е най- типичния пример за един тип частично колективно управление, а именно представителството.

Тази форма е първоначално развита от френското дружество SAСD. Авторите са информирали сдружението и чрез него театрите за тарифите на възнагражденията, на базата на която те са били готови да водят преговори за използване на техните драматични или драматико – музикални произведения. След това, следвайки тези общи договорни условия, са били сключвани отделни договори и генералното представителство на SACD е събирало и разпределяло възнагражденията на базата на специфичните договори.

Общите договори се сключват от сдружението и организациите, които представляват театрите. Договорите включват основната сума на възнагражденията. Отделните договори се сключват във всеки театър за всяко произведения, като се спазват минималните условия на приложимият договор с възможно най- добри условия. Представителите на SACD редовно наблюдават театралните произведения в тази част на страната, за която отговарят и събират възнагражденията, които незабавно се изплащат на авторите.

Организацията удържа от възнаграждението установената комисионна, която е 8-10 на сто.

SACD управлява права върху произведения, които се предават по радиото и телевизията, както и правата върху аудио-визуални произведения.

Много по-проста е системата при сключване на договори с аматьорски театри. Тук разходите от индивидуалното упражняване на права ще бъдат основателно по- високи.  По тази причина авторите са поканени да прехвърлят на организация с някои ограничения и при определени условия- правото на съответната организация да разрешава изпълнението в рамките на генералния договор сключен от Федерацията на аматьорските театри. Много от авторите предпочитат тази опростена система.

Автор: Даниела Сапунджиева