Как възникват организациите за колективно управление на права?

Първите авторски сдружения за колективно управление на права са създадени във Франция.

Те се свързват с името на Бомарше. Той е основал през 1777 г. ”Служба за драматургично законодателство”, която по- късно се е трансформирала в сдружение на авторите на сценични произведения и композитори- първото сдружение занимаващо се с колективно управление на права. Колективното управление, обаче бележи началото си от 1847 г., когато двама композитори и един писател, подкрепени от своя издател, предявяват иск срещу едно заведение на авеню Шанз-Елизе в Париж. Предявеният от тях иск бил уважен от съда. Така през 1850г. се създава организация за събиране на възнаграждения на писатели и композитори, която по- късно се наименува SACEM (Society of Authors, Composers and Publishers of Music)  и съществува до днес.

В края на миналия век подобни организации на авторите са били създадени в почти всички европейски страни, както и в някои страни извън Европа. Сътрудничеството между тях се развива много бързо. Появява се необходимостта от контролиращ международен орган. Така през 1926 г. представители на 18 сдружения създават Международната конфедерация на дружествата на автори и композитори СISAC. Членуването в тази организация се разширява непрекъснато и тя включва наред с традиционните организации за колективно управление, още и организации, които се занимават с управление на правата върху произведения на изобразителното изкуство и аудио-визуалните произведения.

 

Автор: Даниела Сапунджиева
Източник: Управление на права на художествена собственост