Видове организации за колективно управление на права

Организациите за колективно управление най- често управляват следните права:

  • правото на публично изпълнение (музика изпълнявана в дискотеки, ресторанти и други публични места);
  • правото на излъчване (по радио и телевизия);
  • механично възпроизвеждане на музикални творби;
  • правото на изпълнение на драматични творби;
  • правото на репрографиране на музикални  или литературни творби (фотокопиране);
  • правото на артистите изпълнители и продуцентите на звукозаписи.

Съществуват различни видове организации за колективно управление на права, в зависимост от категорията на включените творби – музикални, драматични творби, мултимедийни продукти и други.

Традиционни организации за колективно управление

Тези организации действат в полза на техните членове, споразумяват се с ползвателите относно срокове и възнаграждения, издават лицензи, оторизират употребата на творби, събират и разпределят възнаграждения. Индивидуалният притежател на права не се включва директно в нито едно от тези действия.

Центрове за лицензирано предоставяне на права.

Този тип организации издават лицензи на ползватели. Лиценза обхваща условията за използване на творбата и сроковете, в които дадената творба може да се използва. Тези условия се поставят от индивидуалния притежател на права, който е член на този център. Такива членове са авторите на литературни творби като книги, списания и периодични издания. В  този случай центъра действа като агент на притежателя на права, който участва директно в изготвянето на условията по използване на творбата си.

One-stop-shop

Това е вид сдружение на отделни организации за колективно управление на права която предлага централизирани ресурси за директно купуване, които включват закриляни обекти на художествена собственост- мултимедийни продукти, компютърен софтуер, аудио-визуални продукти, музикални творби и други. Съществува тенденция за трайно установяване на този вид организации, тъй като те предоставят възможност на потребителите да притежават и използват закриляни произведения по един бърз и лесен начин.

Автор: Даниела Сапунджиева